UTENFOR THE TRANSMITTER SHOW
WORDS AT A DISTANCE

The Transmitter Show – Words At a Distance er en bok og en rekke hørespill skapt for Performa 13, i samarbeid med Hordaland kunstsenter.

UTENFOR DUBLETT – TORIL JOHANNESSEN LANSERES PÅ UKS, OSLO

Boklanseringens tone blir satt av en samtale mellom Toril Johannessen og kunsthistoriker og kulturteoretiker Julia Moritz. De vil med utgangspunkt i Johannessens bok «Unseeing» ta for seg tema som øyne og kunst som illustrasjon.