UTSTILLINGER
TORIL JOHANNESSEN & SIDSEL MEINECHE HANSEN - THE GENERIC STONE

Den ytterste konsekvensen av konseptuelt basert kunst er et totalt fravær av objekter. Med denne utstillingen ser vi nærmere på kunstobjektets status og verdi ved å kartlegge produksjonsprosessen og materialiteten til selve objektet som stilles ut – en stein produsert i et laboratorium.

 

Hordaland kunstsenter har invitert de to kunstnerne Toril Johannessen og Sidsel Meineche Hansen til å vise sitt nyproduserte prosjekt The Generic Stone for å diskutere problemstillinger knyttet til kunnskapsproduksjon med utgangspunkt i et objekt.

The Generic Stone er av typen granitt, som er en av verdens vanligste bergarter. Steinen som vises på Hordaland kunstsenter er en syntese i den forstand at den er sammensatt av rene kjemikalier. Steinen er dermed syntetisk, samtidig som dens kjemiske struktur er identisk med granitt, og sånn sett også naturlig. I et foredrag vil kunstnerne fortelle om forholdet mellom produksjon og prosess, og informasjon og viten i relasjon til steinen som vises i utstillingen.

 

Kunstnerne skriver: I fysikken eksisterer ikke synergi, eller økt effekt gjennom samvirkning. Til sammenligning kan man si at prosessen med å lage steinen i prinsippet vitenskapelig sett er uten synergi: Et sett med visse kjente faktorer, rene kjemikalier, er satt sammen i en maskin og danner et forutbestemt resultat: en syntetisk granitt. Det som er puttet inn er likt det som kommer ut, uten ny vitenskapelig innsikt. Ulikt fysikken, muliggjør den syntetiske steinens overgang fra ett kunnskapssystem til et annet - fra vitenskap til design og over til kunst – at vi kan snakke om kunnskapsmessige synergieffekter, nemlig ved at den generer en diskurs. I forelesningen vil vi analysere prosessen og produksjonen av steinen for å undersøke den verdi- og kunnskapsproduksjonen selve prosjektet resulterer i.

 

----------

Kunstnerne vil gjerne takke Rune Selbekk, konservator i mineralogi ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

Utstillingen er kuratert av Anne Szefer Karlsen.

Utstillingen skal senere i 2009 vises i London på Am Nuden Da.


----------

Prosjektet er støttet av Kulturkontakt Nord.