20.06 - 10.08 Utstillinger Filipa César
23.06 - 23.06 Informasjon & kontakt Anthea Buys blir ny leder på Hordaland kunstsenter
01.07 - 31.07 Gjester Johan Frederik Hartle (NLD)
01.09 - 30.09 Gjester Natasha Ginwala (IND/NDL)